Cenník

Všetky splavy je nutné si rezervovať.

Rezervačný formulár pre splav Hrona

Splav Hrona 1 denný

pracovný deň (Po, Ut, Str, Št) 20€ / osoba

víkendy (Piatok, Sobota, Nedeľa) a sviatky 25€

inštruktáž, kompletné vybavenie a doprava

Splav Hrona 2 denný – víkendový putovný s dopravou po skončení 60€

Splav Hrona víkendový s komplet dopravou 70€

Splav Hrona viac denný sa ráta ako cena súčtu víkendových a pracovných dní, alebo celkovej kombinácie, každý čo len jeden víkendový deň zasahujúci do splavu je účtovaný ako 25€

Splav Hrona pre školy a detské tábory – koná sa len v pracovných dňoch cena splavu po Slovenskú Ľupču 12€, po Šalkovú 15€ (v cene je len doprava materiálu; pri školských a detských splavoch je vhodnejšia doprava späť vlakom, alebo autobusom; v blízkosti cieľa splavu cca 200m sú vlakové a autobusové zastávky)

Splav hrona pre firmy - 20€ pracovný deň ; 25€ víkend

informujte sa telefonicky na cenu ostatných doplnkových služieb (inštruktor, sprievodná doprava počas splavu, osviežovacie zastávky, catering, grilovanie, opekačky, guľáš, športové hry, ubytovacie a stravovacie služby – vieme vám kompletne zariadiť program podľa vašich požiadaviek)

Splav Hrona poobedný – je to jediný splav ktorý sa nedá rezervovať

táto služba je dostupná v po-obedných hodinách so štartom cca medzi 14-15 hodinou a ukončením splavu maximálne po Lodenicu na Mlynčeku, takisto je to závislé od kapacity a stavu lodí, ktoré sa už po dennom splave vrátili späť na základňu.

Na možnosť poobedného splavu sa priebežne informujte telefonicky.

Všetky ostatné splavy okrem poobedného, je nutné si rezervovať mejlom, alebo prihlasovacím formulárom.

Je určený pre skúsené a športovo založené posádky bez zbytočných zastávok v požívacích zariadeniach – osviežovniach. Ukončenie splavu je takisto do 18tej hodiny.

Balíčky:

deti do 10 rokov v sprievode oboch rodičov za polovicu

inštruktor alebo vodca raftu za príplatok 1/2 dňa 80€ celý deň 120€