Warning: Use of undefined constant minor - assumed 'minor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/d/3/d3e1cb85-8c9f-4e60-8c6c-6bc171857f3e/rafting-hron.sk/web/wp-config.php on line 6
Rieka Hron – Rafting Hron

Rieka Hron

Prameň Hrona sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Kráľovej Hole nad obcou Telgárt vo výške 980 m.n.m. Rieka ústi do Dunaja pri Štúrove v nadmorskej výške 112 m. Na svojej ceste prekonáva značný výškový rozdiel.

Na Horehroní tečie v smere od východu na západ, pri Banskej Bystrici sa prudko stáča na juh, od Zvolena po Levice tečie juhozápadným smerom a od Levíc po Štúrovo južným smerom.

Hron je druhá najdlhšia slovenská rieka. Staršie pramene uvádzajú dĺžku 298 km, v súčasnosti po výstavbe ciest a malých vodných elektrární ( MVE ) je to približne 283 km.

Rieka Hron je unikát európskeho významu, pretože ju zatiaľ nepostihla masívna výstavba MVE, v porovnaní s dĺžkou rieky a splavného úseku je ich minimum. Už od stredoveku sa Hron využíval ako významná vodná cesta, najmä na splavovanie dreva ( pltníctvo ). Ešte okolo roku 1930 sa splavovalo posledné drevo po Hrone do lokality Uhlisko v Banskej Bystrici.Hron je riekou stredohorskej oblasti, režim odtoku je snehovo – dažďový. Najvyššie prietoky dosahuje v apríly a v máji, najnižšie v januári a februári. Veľké povodne – storočné vody – sa vyskytli v rokoch 1784, 1813, 1853 a v roku 1974, keď prietok Hrona v Banskej Bystrici dosiahol až 560 m3/s. Obec Nemecká bola z veľkej časti zaplavená vodou, z tohto dôvodu bola v obci neskôr vybudovaná protipovodňová hrádza. Bežný prietok v letných mesiacoch je v Nemeckej 6 až 8 m3/s. Po 2. Svetovej vojne bol Hron postihnutý viacerými ťažkými otravami, ktoré značne zdecimovali obsádku a zmenili aj jej obsadenie. Kedysi bol Hron pokladaný za najbohatšiu rieku na Slovensku, čo do množstva rýb a aj druhovej rozmanitosti. Za zmienku stojí, že najväčšia hlavátka na Slovensku bola nájdená uhynutá v roku 1949 v Hrone po otrave. Vážila úctihodných 49 kg a merala 169 cm.

V súčasnosti sa v tomto úseku Hrona vyskytuje najmä lipeň, pstruh dúhový, hlavátka podunajská, pstruh potočný a jalec hlavatý. Zriedkavo sa vyskytuje mrena, podustva a sivoň potočný. Sprievodnými druhmi rýb sú čerebľa pestrá, hrúz škvrnitý, hlaváč bieloplutvý a pásoplutvý. Okolie rieky po Banskú Bystricu je veľmi zachovalé. Vyskytuje sa tu kačica divá, volavka popolavá, kormorán veľký, rybárik riečny, trasochvost horský, bocian biely a bocian čierny. Z cicavcov tu žije hryzec vodný a vydra riečna. Plazy zastupuje užovka fŕkaná a užovka obojková, kôrovce rak riečny.