Warning: Use of undefined constant minor - assumed 'minor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/d/3/d3e1cb85-8c9f-4e60-8c6c-6bc171857f3e/rafting-hron.sk/web/wp-config.php on line 6
Hlavné informácie – Rafting Hron

Hlavné informácie

Najproblémovejšie MIESTA V ÚSEKU BREZNO – BANSKÁ BYSTRICA

HAŤ – CHVATIMECH

Murovaná hrádza prejazdná priepusťou pri ľavom brehu, pod haťou silný valec, pred prejazdom sa odporúča zastať a prezrieť vzhľadom nato, že došlo k podmytiu pravého brehu, z ktorého sú vyvalené železobetónové bloky s vytŕčajúcimi železnými profilmi.

HAŤ – LOPEJ

Hať so železobetónových panelov, tesne pred haťou na pravom brehu sú zachytávacie  mreže ( hrable ), nápustný kanál malej vodnej elektrárne MVE Nemecká. Vzhľadom na odoberanú vodu do MVE sa vyskytujú v úseku Lopej – Nemecká za malého prietoku plytčiny.

BRUSNO – CESTNÝ MOST

Medzi piliermi mosta sa nachádzajú na ľavej strane železné profily.

Odporúča sa prechádzať mierne vpravo od stredu rieky.

BRUSNO – ŽELEZNIČNÝ MOST

Vľavo od stredového piliera sa nachádzajú tak isto železné profily.

Odporúča sa prechádzať popri pravom brehu.

KRÁĽOVNÁ A SKALA

Najhlbšie miesto na hornom toku rieky Hron, približne 5m, hĺbka kolíše od 4,5m až do 6m, v závislosti od prietokov a zanášania dna sedimentami. Pod vyústením lagúny sa nachádza riečny ostrov, rozdeľujúci rieku na pravé a ľavé rameno.Prejazdné sú obidve ramená, odporúča sa prechádzať ľavým ramenom. Ľavé rameno sa pred koncom tiež rozdeľuje, ľavá časť vedie pod skalu, treba ísť vpravo. Nad pravým ramenom sa výrazne týči do výšky 6m skala (Jumpstone). Neodporúča sa skákať, vzhľadom na nebezpečenstvo zachytených stromov pod hladinou rieky, aj keď hĺbka je dostatočná (2,5m).

SKALA POD MLYNČEKOM

Obrovský balvan v strede rieky, nachádzajúci sa za ostrou pravotočivou zákrutou pod Lodenicou

na Mlynčeku. Je možné prechádzať vľavo aj vpravo, pozor na možnosť zachytených stromov o balvan.

HAŤ – SLOVENSKÁ ĽUPČA

Sypaná hrádza z lomového kameňa, nachádzajúca sa pod dedinou pri objekte prečerpávacej stanice Biotika. Pristáva sa pred haťou na ľavom brehu, odporúča sa prezrieť pred prejazdom.

HAŤ – PRÍBOJ

Skalný stupeň nachádzajúci sa pod vyústením odpadového kanála Biotika (Istebník). Odporúča sa prechádzať mierne vľavo od stredu rieky.

MALÁ HAŤ – ŠALKOVÁ

Prvá hať nachádzajúca sa približne 500m pod cestným mostom v Šalkovej. Rozvalená sypaná hrádza z kameňa, odporúča sa prezrieť pred prejazdom. 300m pod ňou sa nachádza najnebezpečnejšia hať

na Hrone.

HAŤ – ŠALKOVÁ

Betónová hať so silným valcom aj za malej vody.

Pred haťou je tabuľka ( STOP – JASNÉ NEBEZPEČENSTVO! ) v strede rieky. Hať sa absolútne nejazdí, neprechádza. Veľmi nebezpečná – SMRTIACA! Pristáva sa pred haťou vpravo a včas. Výstupné miesta je zreteľne vidieť na pravom brehu, kade sa prenášajú lode. Nekúpať sa a nepribližovať sa loďou zospodu, silné vratné prúdy. Galéria pomníkov utopených je na ľavom brehu.

V súčasnosti prebieha na hati výstavba malej vodnej elektrárne, pristátie je náročnejšie, na breh treba vystúpiť skôr a prenášanie je dlhé a obmedzené. Pred pristávaním treba sledovať, ktorý breh je vhodnejší na prenášanie.